Yngve Lorenz och Karl-Oskar Andersson
 

Kan höstrybsen Arrivée täcka de luckor
som skapats av vårrapsen?

På Åsby Lantbruksförvaltning AB testar man i år att odla både höstrapsen PR44D06 och höstrybsen Arrivée för att testa och se skillnad.
-Vi ser höstrybsen som ett starkt alternativ till vår tidigare vårrapsodling och förhoppningen är att Arrivée ger oss ett bättre odlingsnetto och en mer flexibel växtföljd genom kvaliteter både som art och sort, säger Yngve Lorenz.

Åsby Lantbruksförvaltning AB ligger beläget utanför Hallstahammar i Västmanland och har långa anor ända tillbaka till 1400-talet. Idag består företaget av totalt sex gårdar och man bedriver verksamheter inom spannmål-, skogs- och animalieproduktion samt fastigheter. Företaget drivs av familjen Lorenz och det är Yngve som den soliga dagen, 24 maj, möter upp mig för att diskutera årets odling av höstrybs.

Höstrybs i ungdomen

Yngve odlade i sin ungdom en hel del höstrybs men i och med att det kom ett allt starkare sortiment av vårraps så konkurrerade det med tiden ut odlingen.

-För mig är det nog inte lika främmande att odla höstrybs som det är för den yngre generationen, säger han med ett leende.

Odlingsanvisningar

De odlingsanvisningar som finns att tillgå på höstrybs är gammal och något inaktuella så på Åsby har man valt att utgå ifrån de odlingstekniska framsteg som man gjort i höstrapsen och tillämpa dessa även på sin Arrivée.

 Vårraps ett självklart inslag i växtföljden

Vårraps har under lång tid varit ett självklart inslag i gårdens växtföljd. I och med förbudet att beta med neonikotinoider har man fått stora problem med jordloppor som äter upp grödan och genom dyra insatser även förstör odlingens ekonomi. Under vissa år har även Kålmal vållat förödande skador.

-Vi odlar höstrapssorten PR44D06 och är nöjda att under åren fått goda skördar kring 4 ton, berättar Yngve och försätter. Problemet för oss är att få en tillräcklig mängd tidiga förfrukter till vår höstrapsodling, så för att få ett komplement till höstrapsen och en ersättare till vårrapsen valde vi att i år prova höstrybssorten Arrivée, avslutar Yngve.

Sådd & Vinterhärdighet

Arrivée såddes med 50 frön ca 10 dagar efter att man etablerat PR44D06. Den etablerade sig väl och hade en snabb utveckling under hösten. När den väl gick in i vintervila var den lika långt utvecklad som höstrapsen och hade en låg tillväxtpunkt.

-På våren räknade vi till 17 plantor/m2 och allt hade övervintrat, tillägger Yngve.

Att höstrybs har tidig mognad var en stor fördel då den växte ifrån rapsbaggarna i de känsliga stadierna vilket medförde att vi ej behövde utföra någon bekämpning. Sniglarna var ett lika stort problem i denna gröda som i höstrapsen och längst alla fältkanter ser man att grödan har blivit angripen trots att vi bekämpade snigeln. Känslan är att man inte haft ett större vilttryck i rybsen än i rapsodlingen.

Förfrukt

Förfrukt var en fröodling av timotej vilket är grunden till att man under hösten bekämpade med gräsogräspreparatet Select. Den snabba etableringen och goda konkurrensen mot ogräs gjorde att man valde att inte utför fler ogräsbekämpningar.

Intressant alternativ

Höstrybs är ett mycket intressant alternativ i de områden där vårrapsodlingen drastiskt har minskat.

-Vi ser det som ett verktyg få en bättre ekonomi i sin oljeväxtodling och för att sprida riskerna säger Yngve och tillägger. Ser men bara till medelavkastningen så vinner höstrapsen men för oss gäller det att se till helheten i odlingen och där har höstrybsen många fördelar så som vinterhärdighet, tidig mognad och sent såfönster.

Det skall bli mycket intressant att se om odlingen fungerar lika bra ända fram till skörd. 

-Vi hoppas på en stående gröda med hög drösfasthet som blir lätt att tröska, avslutar Yngve med ett leende. 

I dagsläget ser odlingen mycket bra ut och plantorna har förgrenat sig väl. Här till höger ser ni skillnaden mellan Arrivée och PR44D06.

Info kring rybsodlingen

Storlek odling:
Raps 20 ha    
Rybs 7 ha

Såtid:
Raps 15 aug    
Rybs 25 aug

Jordart: Styv lera

Sådjup: 2-3 cm

Utsädesmängd:  4 kg
(50 frön/m2)

Gödselmängd:
60 kg på hösten samt 140 kg på våren fördelat på två givor. Tillgodosett svavel behovet både höst och vår.

Ogräs:
0,4 l Select + 0,4 Renol på hösten

Svampbekämpning:
0,5 l Acanto + 0,5 l Sportak i full blom.

Rapsbaggebekämpning:
Ingen

Etableringsteknik
Plöjt
Sådd med Rapid

 

PR44D06 och Arrivée

       Foto: 24 maj 2016