Vårkorn

Thermus

Avkastning i absoluta toppskicktet

  • Foderkorn med högre avkastning
  • Tidig mognad
  • God sjukdomsprofil

 2-radskorn med mycket hög avkastning. Stabil avkastning i hela landet men utmärker sig främst i södra Sverige. Thermus tidiga mognad kan likställas med Salome vilket ger värdefull tid för att etablera en efterföljande gröda med gott resultat. Goda stråegenskaper och med en strålängd av medelkaraktär. Fin kärnkvalitet med en hög litervikt, medel proteinhalt och något lägre tusenkornvikt. Thermus har en god sjukdomsprofil genom en hög avkastning både i obeh- och behandlade led i kombination med nematodresistens mot ras 1 och 2. I svensk officiell provning sedan 2013.

 

Avkastning

Behandlat

AA+B BD-FFSverige
2017
Anakin9561 (103)9203 (101)8487 (98)8954 (99)8710 (101)8860 (100)
KWS Irina9447 (102)9092 (100)8384 (97)8975 (100)8515 (99)8823 (100)
Luhkas9098 (98)8873 (98)8424 (98)9005 (100)8632 (101)8828 (100)
Salome9152 (98)9074 (100)8917 (103)9069 (101)8837 (103)8869 (100)
Scholar9872 (106)9536 (105)8865 (103)9274 (103)8771 (102)9166 (104)
SW Tamtam8930 (96)8841 (97)8663 (100)8853 (98)8499 (99)8677 (98)
Thermus9649 (104)9318 (103)8655 (100)8871 (99)8447 (98)8934 (101)
Vårkorn Syntetisk mätare9301 (100)9079 (100)8635 (100)8999 (100)8589 (100)8851 (100)

Obehandlat

AA+B BD-FFSverige
2017
Anakin7947 (107)8054 (105)8267 (102)8815 (102)8550 (104)8312 (103)
KWS Irina7148 (96)7439 (97)8021 (99)8871 (103)8456 (102)8108 (101)
Luhkas6988 (94)7341 (96)8047 (100)8513 (99)8301 (101)7921 (98)
Salome7467 (101)7718 (101)8219 (102)8779 (102)8346 (101)8162 (101)
Scholar7901 (106)8056 (105)8367 (104)9173 (107)8767 (106)8495 (106)
SW Tamtam7003 (94)7312 (96)7929 (98)8271 (96)7986 (97)7731 (96)
Thermus8161 (110)8274 (108)8501 (105)8995 (104)8518 (103)8520 (106)
Vårkorn Syntetisk mätare7419 (100)7637 (100)8074 (100)8609 (100)8250 (100)8052 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognadstid ett genomsnitt från, Y län, AC län och BD län.

Odlingsegenskaper

2013-2017     Syntetisk
     Mätare

    Thermus

Rymdvikt, g/l 694 +2
Stråstyrka, 100-0 88 -9
Stråbrytning, 100-0 14 +17
Strålängd, cm 71,6 -0,9
Mognad, dagar 116 -2
Protein, % av ts 10,3 +/-0
Tusenkornsvikt, g 52,6 -0,1
Stärkelse, % av ts 62,5 +/-0


Källa: Officiella försök 2013-2017, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med Syntetisk Mätare.
 

Mjöldagg, % 2 3
Kornrost, % 7 3
Sköldfläcksjuka, % 1 2
Bladfläcksjuka, % 7 4

Källa: Officiella försök 2013-2017. 

 

 
   

 Avkastning

Obehandlat

A+B Sverige
2017
Anakin Eko5810 (116)5810 (116)
Aukusti Eko4380 (87)4380 (87)
Kaarle Eko4880 (97)4880 (97)
KWS Irina Eko5920 (118)5920 (118)
Salome Eko5800 (115)5800 (115)
Scholar Eko5730 (114)5730 (114)
Sw Propino Eko5550 (110)5550 (110)
SW Tipple Eko5030 (100)5030 (100)
2016
Anakin Eko3210 (103)4240 (104)
Aukusti Eko2110 (67)2980 (73)
Kaarle Eko2700 (86)3720 (91)
KWS Irina Eko
Salome Eko3510 (112)4360 (107)
Scholar Eko3360 (107)4330 (106)
Sw Propino Eko3270 (104)4210 (103)
SW Tipple Eko3130 (100)4070 (100)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil. För Norrlandssorterna är mognastid ett genomsnitt från Y-län, AC-län och BD-län.
 

Odlingsegenskaper

2013-2017    SW Tipple Eko    Thermus Eko
Rymdvikt, g/l 678  +9
Stråstyrka, 100-0 93  -3
Stråbrytning, 100-0 1  +3
Strålängd, cm 62  +5
Mognad, dagar 106  +/-0
Protein, % av ts 10,6  -0,4
Tusenkornsvikt, g 50,2  -0,8
Stärkelse, % av ts 61,6  +0,8
Ogräs vikt, g/m2 94 -6
Ogräs, marktäckn, % 47  -10


Källa: Officiella försök 2013-2017, Medeltal behandlat/
obehandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka:
100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd.
Rel.tal jämfört med SW Tipple Eko.
 

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka