höstkorn

Verity (L)

Stabilt 6-rads Foderkorn med hög avkastningspotential

  • Hög och jämn avkastning
  • Hög rymd- & tusenkornvikt
  • Långt strå med god stråstyrka

6-rads foderkorn. Linjesort med hög avkastning, speciellt i de södra delarna av landet. Mycket goda kärnegenskaper, hög rymd- och tusenkornvikt. Medelsen mognad. Långt strå, mycket god stråstyrka och låg tendens till stråbrytning.

Verity är en linjesort med hög och jämn avkastning mellan åren som visar mycket bra siffror speciellt i de södra delarna av landet. Att en linjesort innehar en hög avkastningspotential borgar för god ekonomi i odlingen då utsädeskostnaden är lägre i jämförelse mot hybridhöstkorn. Verity är också värdeskapande för svenskt lantbruk genom att vi kan uppföröka utsädet här i Sverige.

Verity har mycket goda kärnegenskaper genom en hög rymd- och tusenkornvikt, medelsen mognad med ett långt strå som innehar en mycket god stråstyrka och låg tendens till stråbrytning.

Ett intressant 6-radskorn som tar upp kampen mot hybridhöstkornen!

 I svensk officiell provning sedan 2015.


Avkastning

Behandlat

AA+B BD-FSverige
2017
Apropos 2r
Bazooka (H) 6r10754 (115)10292 (112)9829 (108)12548 (106)11259 (109)
Frigg 2r9649 (103)9352 (101)9056 (99)12690 (108)10783 (104)
SU Ellen 6r9547 (102)9604 (104)9924 (109)11334 (96)10275 (99)
SW Matros 2r9342 (100)9228 (100)9113 (100)11801 (100)10331 (100)
SW Wootan (H)10238 (110)10081 (109)9924 (109)13145 (111)11394 (110)
Verity (L) 6r10028 (107)9615 (104)9202 (101)12642 (107)10912 (106)
2016
Apropos 2r10030 (100)9730 (100)9430 (100)8830 (100)9430 (100)
Bazooka (H) 6r
Frigg 2r10610 (106)10160 (104)9700 (103)9200 (104)9840 (104)
SU Ellen 6r9860 (98)9520 (98)9170 (97)8800 (100)9270 (98)
SW Matros 2r10420 (104)9710 (100)9000 (95)8950 (101)9450 (100)
SW Wootan (H)10800 (108)10540 (108)10270 (109)9910 (112)10330 (110)
Verity (L) 6r10860 (108)10300 (106)9730 (103)9100 (103)9900 (105)

Obehandlat

AA+B BD-FSverige
2017
Apropos 2r
Bazooka (H) 6r8185 (125)8490 (113)8795 (104)12039 (105)9673 (109)
Frigg 2r8511 (130)8609 (115)8707 (103)12320 (107)9846 (111)
SU Ellen 6r6987 (107)7827 (104)8859 (104)11056 (96)8856 (100)
SW Matros 2r6525 (100)7502 (100)8480 (100)11519 (100)8841 (100)
SW Wootan (H)7528 (115)8211 (109)8893 (105)12294 (107)9572 (108)
Verity (L) 6r8155 (125)8382 (112)8609 (102)11939 (104)9568 (108)
2016
Apropos 2r9520 (100)9240 (100)8960 (100)8200 (100)8890 (100)
Bazooka (H) 6r
Frigg 2r10140 (107)9630 (104)9120 (102)9140 (111)9470 (107)
SU Ellen 6r9380 (99)9040 (98)8700 (97)8140 (99)8800 (99)
SW Matros 2r9590 (101)9350 (101)9110 (102)9060 (110)9250 (104)
SW Wootan (H)9740 (102)9770 (106)9800 (109)9430 (115)9660 (109)
Verity (L) 6r10250 (108)9760 (106)9270 (103)9500 (116)9670 (109)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

 
Odlingsegenskaper
2013-2017           SW Matros 2r        Verity 6r
Rymdvikt, g/l  697 -2
Stråstyrka, 100-0 87  +2
Stråbrytning, 100-0  30  -16
Strålängd, cm  85,8  +11,3
Mognad, dagar  312  +1
Protein, % av ts  10,4  -0,4
Vinterhärdighet, %  91  +4
Tusenkornvikt, g  55,5  -1,2
Stärkelse, % av ts  61,3  -0,4
Källa: Officiella behandlade försök 2013-2017. Stråstyrka: 100= fullt
upprätt bestånd, 0=helt liggande bestånd. Stråbrytning 100-0.
Rel.tal jämfört med mätare =Apropos.

  
Mjöldagg, %  8 7
Kornrost, %  11 9
Sköldfläcksjuka, % 3 3
Brunrost, % 9 6
Källa: Officiella försök 2013-2017.  

 

Kärnavkastning årsvis

 
Område A+B
Sort 2014 2015 2016 2017
SW Matros, kg/ha 10375  9959 9709 9228
Bazooka Nyhet!  - - - 112
Apropos 100 100 100 -
Verity  - 111 106 104
Frigg  100 104 105 101
SU Ellen  - 112 98 104

Källa: Officiella försök 2014-2017, behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Matros = 100.

 

Kärnavkastning årsvis

 
Område D-F
Sort 2014 2015 2016 2017
SW Matros, kg/ha 10240 10708 8946 11801
Bazooka Nyhet!  - - - 106
Apropos 100 106 99 -
Verity  - 109 102 107
Frigg 103 106 103 108
SU Ellen  - 108 98 96

Källa: Officiella försök 2014-2017, behandlat, rel.tal jämfört med mätare SW Matros = 100.


 

 

 

 

 

 

 

Läs mer i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka