höstråg

KWS Livado

Nya generationens Hybridråg

 

Ny generation hybridråg med Pollenplus - Hög sjukdomsprofil - God avkastning

KWS Livado representerar en ny generation hybridråg med hög avkastning och förbättrad sjukdomsprofil som även innehar Pollenplusteknik för en ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet har bättre skydd mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs. Dess motståndskraft mot sjukdomar är god med låga förekomster av mjöldryga, sköldfläcksjuka och brunrost. KWS Livado håller en hög kvalitet och sorten betecknas som en kvarnråg med goda bakningsegenskaper. Högt falltal, rymdvikt på medel och tusenkornvikt något lägre än mätaren. Goda stråegenskaper, strålängd och en stråstyrka kring medel. Hybridrågens höga bestockningsförmåga är något man bör beakta då ett allt för tätt bestånd ökar risken för liggsäd vilket kompenseras genom att justera utsädesmängd efter såtidpunkt. Kännetecknande för hybridråg är att utsädet innehar en hög livskraft. Vilket till stor del beror på den s k heterosiseffekten, dvs effekten av en kontrollerad korsning mellan två utvalda föräldralinjer. Heterosis ger bland annat robusta, betockningsvilliga plantor, bättre avkastningspotential och en jämn enhetlig kvalitet på den skördade varan. Den höga bestockningsviljan går att utläsa genom att den rekommenderade utsädesmängden är betydligt lägre för hybridråg jämfört mot linjematerial. I Sverige är det ej tillåtet att så egenproducerat utsäde av en hybridsort. Detta p g a att den goda heterosiseffekt endast varar en generation. Nästa generation blir genetiskt instabil med stor variation mellan plantor vilket leder till lägre avkastning, bristande sjukdomsresistens och en ojämnare kvalitet i slutprodukten. I svenska officiella försök sedan 2015.

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka