höstråg

KWS Livado

Nya generationens Hybridråg

 

  • Ny generation hybridråg med Pollenplus ​​
  • Hög sjukdomsprofil
  • God avkastning

 

Ny generation hybridråg = hög avkastning och förbättrad sjukdomsprofil. Pollenplusteknik med ökad pollenproduktion = bättre skydd mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs. Kvarnråg med goda bakningsegenskaper. Högt falltal och goda stråegenskaper.

 
 
KWS Livado

representerar en ny generation hybridråg med hög avkastning i kombination med en förbättrad sjukdomsprofil som även innehar Pollenplusteknik vilket ger en ökad pollenproduktion. Detta medför att beståndet har bättre skydd mot mjöldryga och ingen inblandning av populationsutsäde krävs.

Dess motståndskraft mot sjukdomar är god med låga förekomster av mjöldryga, sköldfläcksjuka och brunrost. KWS Livado håller en hög kvalitet och sorten betecknas som en kvarnråg med goda bakningsegenskaper. Högt falltal, rymdvikt på medel och tusenkornvikt något lägre än mätaren. Goda stråegenskaper, strålängd och en stråstyrka kring medel.

Hybridrågens höga bestockningsförmåga är något man bör beakta då ett allt för tätt bestånd ökar risken för liggsäd vilket kompenseras genom att justera utsädesmängd efter såtidpunkt.  

Kännetecknande för hybridråg är att utsädet innehar en hög livskraft. Vilket till stor del beror på den s k heterosiseffekten, dvs effekten av en kontrollerad korsning mellan två utvalda föräldralinjer. Heterosis ger bland annat robusta, betockningsvilliga plantor, bättre avkastningspotential och en jämn enhetlig kvalitet på den skördade varan. Den höga bestockningsviljan går att utläsa genom att den rekommenderade utsädesmängden är betydligt lägre för hybridråg jämfört mot linjematerial.

I Sverige är det ej tillåtet att så egenproducerat utsäde av en hybridsort. Detta p g a att den goda heterosiseffekt endast varar en generation. Nästa generation blir genetiskt instabil med stor variation mellan plantor vilket leder till lägre avkastning, bristande sjukdomsresistens och en ojämnare kvalitet i slutprodukten.

I svenska officiella försök sedan 2015.

Avkastning

Behandlat

AA+B D-FFSverige
2017
Herakles (SH)9555 (89)9622 (91)9453 (88) 9538 (89)
Höstråg syntetisk mätare (H)10710 (100)10548 (100)10794 (100) 10671 (100)
KWS Livado (H)11832 (110)11503 (109)12299 (114) 11901 (112)
SW Performer (H)11671 (109)11095 (105)11874 (110) 11485 (108)
2016
Herakles (SH) 9570 (92)9160 (93)9680 (93)9050 (92)
Höstråg syntetisk mätare (H) 10370 (100)9850 (100)10410 (100)9840 (100)
KWS Livado (H) 11310 (109)10370 (105)11050 (106)10460 (106)
SW Performer (H) 10300 (105)

Obehandlat

AA+B D-FFSverige
2017
Herakles (SH)7694 (91)7484 (92)7641 (88) 7563 (90)
Höstråg syntetisk mätare (H)8467 (100)8142 (100)8672 (100) 8407 (100)
KWS Livado (H)9520 (112)9405 (116)9928 (114) 9667 (115)
SW Performer (H)8713 (103)8141 (100)9929 (114) 9035 (107)
2016
Herakles (SH) 7550 (87)7810 (89)8100 (90)7760 (88)
Höstråg syntetisk mätare (H) 8710 (100)8740 (100)8970 (100)8770 (100)
KWS Livado (H) 9920 (114)9850 (113)10230 (114)9880 (113)
SW Performer (H) 9280 (106)
Källa: Officiella försök. www.slu.se/faltforsok, rel.tal jämfört med mätare. Mätare i fetstil.

Kärnavkastning 2013-2017

Sort / Område A-B 2013 2014 2015 2016 2017
Höstkorn syntetisk mätare, kg/ha 9670  9480 7840 10 370 10 550
KWS Livado (H) - - 103 109 109
Herakles (SH) 94 95 89 92 91
SW Performer (H) - - 104 103  103
Sort / Område D-F 2013 2014 2015 2016 2017
Höstkorn syntetisk mätare, kg/ha  6820 9560  10 630  9470  10 790
KWS Livado (H) - - 110 105 114
Herakles (SH) 97 94 94 94 88
SW Performer (H)  106 105  103  104  103
Källa: Officiella försök 2013-2017, behandlat, rel.tal jämfört med mätare Höstråg syntetisk mätare 2017 = Palazzo, Herakles och SW Brasetto. SH = Syntetisk hybrid.

Odlingsegenskaper 2013-2017

2013-2017 Höstråg syntetisk mätare    KWS Livado
Rymdvikt, g/l 780 +1
Stråstyrka, 100-0 768 -5
Strålängd, cm 125,1 -2,4
Mognad, dagar 322 +/-0
Vinterhärdighet, % 91 +/-0
Protein, % av ts 8,3 +/-0
Tusenkornvikt, g 35,6 -2,6
Falltal, sek 280 +35
Källa: Officiella försök 2013-2017, behandlat, stråbrytning: 100-0,0=bäst. Stråstyrka: 100=fullt upprätt bestånd, 0= helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare = Höstråg syntetisk mätare. 
 
Mjöldagg, % 8 5
Brunrost, % 11 4
Sköldfläcksjuka, % 10 7
Källa: Officiella försök 2013-2017, obehandlat. Mätare Höstråg syntetisk mätare 2017 Palazzo, Herakles och SW Brasetto = 100.
 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka