Nyhet 2018!

Mellangröda godkänd som ekologisk fokusareal

Från och med 2018 kan du använda en s k mellangröda som ekologisk fokusareal.

Mellangröda sås in efter skörd av huvudgröda, senast 31 augusti, och får brytas tidigast den 1 november. Dess omräkningsfaktor är 0,3, vilket betyder att 1 ha räknas som 0,3 ha ekologisk fokusareal.

Den godkända mellangrödan skall bestå av en blandning med minst 2 av nedanstående grödor: Betor, blodklöver, bovete, havre (vår), honungsört, korn (vår), oljerättika, persisk klöver, purrhavre, rajgräs, raps (vår), rybs (vår), råg (vår), rågvete (vår), rättika, solros, subklöver, sudangräs, tagetes, vete (vår), vicker, vitsenap eller ärter.

OBS! att blandningen inte får innehålla någon annan än dessa grödor.
 

Ökat intresse för understödjande- och mellangrödor
Vi har sett ett ökat intresse de senaste åren från lantbrukssverige på dessa grödor både från ekologiska- samt konventionella odlare. I och med att mellangröda framöver blir ett alternativ inom den ekologiska fokusarealen kommer intresset samt diskussionen kring grödan att fortsätta öka.

I broschyren finns information av bland annat de nu godkända mellangrödorna så att du som odlare får en snabb och klar överblick mellan de olika alternativen.

Mycket läsnöje!