Understödjande - / Mellangröda

RÖDSVINGEL

Torktåligt gräs, god marktäckare

En tidig diploid sort med hög total torrsubstansskörd och god återväxtförmåga. Särskilt hög andra skörd både första och andra vallåret.

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018!

<< Tillbaka