HÖSTKORN

Bazooka (H)

6-rads Hybrid med hög avkastningspotential

Toppavkastning - Högsta rymdvikt - Stor halmtillgång

Bazooka är en intressant 6-rads hybrid som kombinerar en mycket hög avkastningspotential med en god rymdvikt. Sorten har ett högt fodervärde genom sin goda stärkelsehalt och tidiga mognad. Dess långa strå ger även en god och säker tillgång på halm. En mycket kraftig bestockning under hösten kommer till sin fulla rätt vid tidig sådd och låg utsädesmängd. Genomsnittlig vinterhärdighet och god motståndskraft mot kornrost. Något högre mottaglighet av mjöldagg i jämförelse mot likvärdiga marknadssorter.

 

Tips!

För att lyckas med sitt hybridhöstkorn är såtidpunkten av stor betydelse.

Genom tidig sådd ges plantan goda förutsättningar till bestockning under hösten samt större chanser att klara vinterns påfrestningar. Tidig sådd gör det även möjligt att använda en lägre utsädemängd. Vad som anses med en tidig sådd måste alltid sättas i paritet mot gårdens egna förutsättningar och erfarenheter. Här följer en tabell med rekommenderad utsädesmängd beroende på sådatum samt odlingsområde.

 

  Antal grobara kärnor/m²  
Såtidpunkt/
Område/datum

Milda
lokaler

Kalla 
lokaler
Förväntat antal sidoskott/planta
       
  A   1-8 sep 130 160 7-8
  A   9-15 sep 160 190 5-6
  A   16-23 sep 200 230 3-4
Som milda lokaler räknas områden på Österlen samt  Sydvästra Skåne. Nordvästra Skåne hör till kalla lokaler.
       
  B   1-8 sep 140 180 4-5
  B   9-15 sep 190 220 3-4
  B   16-23 sep 230 - 2-3

Som milda lokaler räknas kustnära varma lägen samt områden på Gotland och Öland.

       
  D   26-31 aug 150 170 4-5
  D   1-5 sep 180 200 3-4
  D   6-15 sep 210 230 ca 3
Som milda lokaler räknas gynsamma lägen på lätta jordar
där plantorna etableras och tuvecklas snabbt under hösten.
       
  E   26-31 aug 140 165 4-6
  E   1-5 sep 160 200 3-5
  E   6-10 sep 200 230 3-4
Som milda lokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla lokaler inom område E.
       
  F   26-31 aug 160 180 >4
  F   1-5 sep 180 210 3-4
  F   6-10 sep 210 250 2-3
Som milda lokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokalvariationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

 

Bazooka säljs i storsäck innehållande 10 miljoner kärnor vikt ca 450-500 kg/säck.

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka