GEV-blandning för Götaland & Södra Svealand

Blandvall med lusern för hög och jämn baljväxtandel under vallens liggtid. Lusern bidrar med högt protein, bättre torktålighet och hög avkastning. Rörsvingeln Karolina ger vallen en god återväxt och bredare skördefönster.

 

* = Med "breddat skördefönster" menar vi mognadsanpassade blandningar d.v.s. blandningar med fokus på bibehållen hög kvalitet i ett bredare skördefönster.

 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!