Vall

Rörsvingelhybrid

 

                           

 

Hykor - hybrid

  • God vinter & torktålighet
  • Mycket hög återväxtförmåga
  • Tidig mognad = intensiv skördestrategi krävs för goda resultat
     

Hykors styrka ligger i dess goda uthållighet över flera vallår och dess goda återväxtförmåga, varför ett treskördesystem är nödvändigt. Den har ingen stråförkomst i återväxterna. Sorten har god torktålighet och liknar i många fall ängssvingel. Näringskvalitén är inte heller sämre än för ängssvingeln. Hykor är ett tuvbildande gräs med god vinterhärdighet, som i många fall kan ersätta ängssvingel i blandningar. I officiella resultat redovisas grödorna rörsvingelhybrid och ängssvingel tillsammans i tabellen benämnd Ängssvingel.
 

Rörsvingelhybriden Hykor är ett bladgräs med breda, långa lite sträva blad som har bra uthållighet över flera vallår samt god återväxtförmåga. Avsedd för 3-4-5 skördesystem. Rörsvingelhybrid ger 10-15% högre avkastning i slåttervall år 2 och 3 jämfört med konventionella vallar. Rätt skördetidpunkt är mycket viktig för att uppnå maximal effekt av energi och smaklighet. Har du viss tvekan om att hinna med i skördetidpunkt, välj en annan blandningspartner.

Rörsvingelhybridens långsamma etablering och djupa rotsystem ger också en mycket god torktålighet.

För att höja protein och sänka fiberinnehåll är röd- och vitklöver lämpliga blandningspartners. I blandningar med rörsvingel bör eng.rajgräs endast ingå med en liten andel eftersom de konkurrerar starkt vid tillväxtstarten.

Näringsanalys rörsvingel/ängssvingel 2015-2017

Sort Ts-
halt
%
Rå-
protein
g/kg ts
Smb.
rp.g/
kg ts
Smält-
barhet
VOS
Energi
MJ/
kg ts
NDF
g/
kg ts
iNDF
g/
kg ts
AAT PBV
SW Minto (ängssvingel) 21,9 140,2 100,3 86,9 11,0 515 63,6 75,8 9,7
Lipoche (ängssvingel) -0,5 +2,1 +1,6 +0,4 +/-0 -11 -1,7 +0,2 +1,8

Praniza (ängssvingel)

+0,7 -2,8 -2,3 -1,3 -0,2 -4 +5,7 -1,0 -1,0
SW Swaj (rörsvingel) -0,7 +3,3 +3,2 -2,1 -0,4 -4 +9,6 -1,9 +6,4
Hykor (rörsvingelhybrid) +0,8 -5,8 -5,6 -3,8 -0,5 +20 +17,8 -3,0 -0,7
Karolina (rörsvingel) -1,4 +4,7 +4,5 -0,6 -0,2 -16 +2,8 -0,9 +6,0

Källa: Officiella försök ängssvingel kvalitet 2015-2017. Värden skörd 1. Mätare SW Minto område A-G.       


 Avkastning rörsvingel Ts-skörd 2008-2017 område A-G

Vallår Sort Totalt kg/ha Rel.tal Delskördar
        Skörd 1 Skörd 2 Skörd 3
Vall 1 SW Minto (ängssvingel) 11 339 100 5 152 2 884 3 449
  Lipoche (ängssvingel) 11 756 104 100 105 106
Nyhet 2018! Praniza (ängssvingel) 11 766 104 106 102 102
  Preval (ängssvingel) 10 103 89 92 100 87
  SW Swaj (rörsvingel) 12 070 106 88 125 117
  Hykor (rörsvingelhybrid) 12 465 110 92 122 124
  Karolina (rörsvingel) 11 764 104 83 123 117
             
Vall 2 SW Minto (ängssvingel) 11 505 100 5 638 2 873 2 991
  Lipoche (ängssvingel) 11 738 102 100 102 107
Nyhet 2018! Praniza (ängssvingel) 11 876 103 101 102 109
  Preval (ängssvingel) 12 166 106 104 106 109
  SW Swaj (rörsvingel) 14 049 122 107 145 129
  Hykor (rörsvingelhybrid) 14 981 130 115 144 145
  Karolina (rörsvingel) 13 513 117 100 141 129
             

Källa: Officiella försök 2008-2017 område A-G. Rel.tal i jämförelse med mätare ängssvingel SW Minto = 100. (Ängssvingel och rörsvingel mäts i samma tabell).

 

Odlingsegenskaper

Sort Bestånd vår,
vall 1 % 1-100
Bestånd vår,
vall 2 % 1-100
Beg.
axgång,
dagar fr. 1/5
SW Minto (ängssv.)  89 90 28
SW Swaj (rörsvingel)  87 92 28
Karolina (rörsvingel  86 89 29
Hykor (rörsvingelhybrid)  89 93 26
       
Källa: Beståndsutveckling ängssvingel, seriesammantällning officiella försök 2007-2016. Område A-G. Bestånd 1-100. 100 = fullt bestånd jämfört med mätare SW Minto.
 

 

 

 

 

 


 

 

Läs mer om våra sorter i Utsädesguide 2018, OptiVall startar sid 66!

<< Tillbaka