Beställning av ärter!

6 februari, 2024

I år finns två sorters gröna ärter för odling i södra och mellersta Sverige.
Det är nya sorten Saxon som har en hög avkastning, medeltidig mognad, kort stjälklängd, hög proteinhalt och en snabb tillväxt på våren.
Samt uppskattade Bagoo som är en frisk sort med hög avkastning och mycket goda stjälkegenskaper.

För beställning av utsäde hitta din närmaste återförsäljare här!