filter:

Vårraps

För en lyckad odling av vårraps krävs tidig sådd i kall jord för att komma förbi känsliga stadier när jordloppan vill angripa grödan.
Finns att odla som hybrid, linje- och clearfield.

Om utsädesmängd och förpackningar