filter:

Vårrybs

Alternativ till vårraps som mognar av 1-2 veckor tidigare. Fördelen mot vårraps är en snabbare utveckling på våren med bättre ogräskonkurrens. Passar de flesta jordar med trivs bäst på mullhaltiga lerjordar.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar.