filter:

Vårrybs

Vårrybs är ett alternativ till vårraps som mognar av 1-2 veckor tidigare. Fördelen mot vårraps är en snabbare utveckling på våren med bättre ogräskonkurrens. Passar de flesta jordar med trivs bäst på mullhaltiga lerjordar.

Om utsädesmängd och förpackningar