filter:

Ärter

Ärter odlas till såväl humankonsumtion som foder i Sverige och passar för odling på väldränerade jordar med god pH status. Skall ej odlas på styvare leror. Det finns både bladsorter och bladlösa sorter med klängen.

Om utsädesmängd och förpackningar