filter:

Majs

Majs odlas på varma lokaler med lätt lucker jord och god mullhalt. (Undvik styva leror eller packningsskadade jordar). Grödan är värmekrävande med lång vegetationsperiod och frostkänslig. Sorterna delas in i tidighet med FAO-tal. Talet visar hur de olika sorterna grupperar sig mognadsmässigt.
För att få en än mer exakt bild används ts-halten som ett komplement, en högre ts-halt = tidigare mognad. I Sverige odlas sorter med FAO mellan 150-250.
Odlingen sker till ensilage eller kärnmajs där ensilage generellt har en hög stärkelsehalt och lågt råprotein. Sortval görs utifrån odlingslokal och ändamål.

Om utsädesmängd och förpackningar

Odlingstips

#Majs i Vallfoder   #Tips vid Majsodling   #LG Animal Nutrition