Höstvetet går in i blomning mer eller mindre samtidig i Sverige

I rådande värmebölja går höstvetet in i blomning mer eller mindre samtidigt över veteområdena i Sverige. Årets säsong har bjudit på stora gulrostangrepp i Mellansverige (främst i öst och väst inte så mycket i Svea). De är både tidigare och kraftigare än i södra Sverige. I år syns stora sortskillnader och det fortsätter sporulera i […]

Läs mer >

Vad avgör om ett höstvete blir ny sort i vårt sortiment?

Det och mycket annat finns att läsa i vår nya VeteGuide 2021. Årets nyheter är brödvetet Bright med högt protein, långt stå och goda bakningsegenskaper. Samt Terence ett högavkastande allroundvete med god stråstryka och kärnkvalitet. För dig som vill ha ett tidigt höstvete som förfrukt till raps rekommenderas fjolårets uppstickare KWS Ahoi.

Läs mer >

INFORMER vår uppskattade storsäljare!

Höstveten INFORMER fortsätter att leverera en uppskattad hög skörd och är mycket uppskattad storsäljare hos oss. Med ett stort ax, långt stråstyvt strå och goda kvalitetsegenskaper levererar Informer som bröd/kexvete, foder och stärkelse/etanol.

Läs mer >

KWS TAYO en ny stråstyv höstråg med mycket hög avkastning!

På höstrågssidan kan vi i år presentera en stark nyhet vid namn KWS TAYO som visat högst avkastning i Officiell Sortprovning under både år 2019 och 2020. Det är en frisk sort med god motståndskraft mo de vanligaste sjukdomarna. Dessutom goda stråegenskaper och pollen+teknik för ökad pollenproduktion och bättre skydd mot mjöldryga.

Läs mer >

KWS Ahoi, Bright och Terence årets höstvetetrio!

För dig som söker en bra förfrukt till rapsen rekommenderas tidiga KWS AHOI med sina bra bakningsegenskaper, stabila avkastning och tidiga mognad. Vill du istället odla en ny brödvetesort finns nya BRIGTH som har ett högt protein, långt strå och mycket goda bakningsegenskaper. Är det stärkelsen du är ute efter rekommenderas nya TERENCE som är […]

Läs mer >

DARIOT en uppskattad höstrapshybrid i södra Sverige

Höstrapsen Dariot, är en hybrid med snabb höstuveckling som passar för både normal och sen sådd. Det är en medelhög sort men god stjälkstyrka som passar utmärkt för olika jordtyper. Dess mognad är medelsen och sorten innehar Phoma- och drösningsresistens. För resultat klicka på bild eller länk: och https://www.scandinavianseed.se/produkt/dariot-hostraps/

Läs mer >

Nya höstrapsen DK EXSTEEL

Höstrapsen DK Exsteel är en ny stabil rapshybrid som levererar riktig toppskörd. Med en god vinterhärdighet och oljehalt över medel samt en något snabbare tillväxt på hösten. Längre stjälk med god stjälkstyrka och god drösnings- och Phomaresistens. För resultat klicka på bild eller länk: https://www.scandinavianseed.se/produkt/dkexsteel-hostraps/

Läs mer >

LAGONDA vårraps med snabb vårutveckling och stor efterfrågan!

Efter en utmanande vinter står, för vissa fält, alla förväntningar till vårrapsen. Efterfrågan har i delar av landet varit hög. Vi rekommenderar vår nya sort LAGONDA som har en snabb vårutveckling och som lyfter sin avkastning mot tidigare sorter. Med en hög oljehalt och fröavkastning skapar LAGONDA en säker skörd för dig som odlare. Kombinationen […]

Läs mer >

Nyhet! Odla höståkerböna!

Resultatet efter två års försöksprovning visar att höståkerbönan Augusta passar bäst för svensk odling. Det är en medeltidig stjälkstyv åkerböna med god vinterhärdighet, viktiga egenskaper för din odlingssäkerhet.

Läs mer >

Stinksot- och dvärgstinksot tolerens hos Etana!

Resultat från fältförsök på sotsvamparna stinksot och dvärgstinksot visar att Etana har god tolerans! Scandinavian Seed har i egen regi under 3 år (2018-2020) lagt ut fältförsök som infekterats för att få en hög angreppsgrad och undersöka tolerans mot dvärgstinksot och stinksot på höstvete. Torråret 2018 blev det dessvärre för torrt för att det skulle […]

Läs mer >

Ny katalog om Mellangrödor

Intresset för insådda och eftersådda mellangrödor ökar i Sverige hos både konventionella och ekologiska odlare.Syftet kan vara mångfacetterat men alla bör tänka igenom några frågeställningar innan valet av sorter och blandningar görs. Vilken etableringsmetod skall användas?Hur många arter skall blandningen innehålla?Vad har jag för växtföljd?Vilka arter skall ingå? För köp av utsäde kontakta din lokala […]

Läs mer >

Odling av majs utan Mesurol

Den kommande säsongen är det inte möjlighet att längre använda Mesurolbetat och/eller Thirambetat majsutsäde. Däremot kommer det finnas tillgång av majsutsäde som har betats mot svamp och fågel, men med andra produkter än vi är vana vid och med förväntade skillnader i effekt. Fågelrepellerande: Korit 420 FS –  har inte samma goda fågelrepellerande effekt som […]

Läs mer >