filter:

Filtrera på

Filter by

Höstvete

Höstvete utsäde. Här presenteras vårt sortiment av höstvetesorter. Utsädet beställs från våra ägarbolag eller deras återförsäljare.
Höstvete är Sveriges mest odlade spannmålsgröda och odlas för användning till bröd, foder och industri (stärkelse/etanol). Sorterna skiljer sig beroende på till vilket ändamål de skall användas. När det gäller brödsäd söks en hög proteinhalt och bra bakningsegenskaper. För industrin är det viktigast med en hög stärkelsehalt och när det gäller foder önskas både hög stärkelse- och proteinhalt. Höstvete passar att odlas på alla fastmarksjordar men har bäst potential på lerjordar med bra markstatus.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar för spannmål.