filter:

Filtrera på

Filter by

Mellangröda

Mellangrödans syfte är bl a att samla restkväve, tillföra kväve, fungera som en ogräskonkurrent, öka mullhalt, förbättra markstruktur, sanera mot skadegörare eller gynna nyttoinsekter. Mellangröda är samlingsnamnet vi använder för att beskriva grödor som antingen skall odlas mellan två huvudgrödor, som en understödjande gröda, fånggröda eller på annat sätt skall fungera i ovanstående syfte. Här återfinns flertalet arter med olika odlingsförutsättningar för olika ändamål.

#Vilken kväveeffekt har en mellangröda     # Att tänka på vid val av Mellangröda

Läs mer i broschyren Mellangrödor!


Utvecklingshastighet

Avslagningar

Ej kvävefixerande mellangröda

Kvävefixerande mellangröda