Blålupin

Mellangröda, kvävefixerande, 1-årig

  • Blålupin finns som grenad och ogrenad sorttyp
  • Passar för odling på lättare jord
  • Torktålig men kräver mycket vatten vid blommning

Blue lupine, Lupin caeruleum

Blålupin är en djuprotad baljväxt som utnyttjar näringen på djupet och föredrar jord med god pH-status men klarar jordar från pH 5,5-8,0. Den är bra på att ta upp framförallt fosfor från djupet av jordprofilen och väl etablerad mycket bra på att fixera kväve från luften. Blålupinen har en långsam utveckling och rotsättning vilken gör den medelbra på att konkurrera med ogräs. Finns som både grenad och ogrenad sorttyp och är torktålig men kräver mycket vatten vid blomning.

Passar bäst för odling på lättare jord och uppförökar inte ärtrotröta eller rotröta.

Tips! Sådd skall ske i varm jord med fröplacering eller bredspridning om fukt finns i växande gröda på våren eller i samband med sådd.

 

Vid köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.