filter:

Vårvete

Vårvete passar de flesta jordar men presterar bäst på mullrika jordar och inte för styva leror med en bra pH status på marken.
Vårvete odlas i stor omfattning som högkvalitets vete för kvarnar. Med sitt höga protein och fina kärnkvaliteter behövs vårvetet ofta för att nå en hög mjölkvalitet till vissa brödprodukter som kräver hög bakvolym.

Om utsädesmängd och förpackningar