filter:

Vårkorn

Vårkorn odlas till foder och maltkorn. Arten passar för odling på all jord men föredrar jord med god pH-status. Till maltodling undviks mycket mullrik jord eller jord med väldigt hög markleverans av kväve.

Vad krävs för att ett vårkorn skall bli ett maltkorn?

Det är en lång process som styrs av internationella maltkornsprogram. Först skall den provade sorten prestera bra i flera länder samtidigt och efter ca två år påbörjas testning för mältning och bryggning och efter 4-5 år med goda resultat kan ett godkännande som maltkorn bli aktuellt.
Få sorter når hela vägen till maltkorn och under teståren odlas alla oftast som mycket populära foderkorn.

Om utsädesmängd och förpackningar