filter:

Vårkorn

Vårkorn odlas till foder och maltkorn i Sverige. Arten passar på all jord men föredrar en jord med god pH-status. Vid odling till malt bör mycket mullrik jord eller jord med väldigt hög markleverans av kväve undvikas.

Till maltkorn krävs en lång process som styrs av de internationella maltkornsprogrammen. Sorten skall under flera år prestera bra i flera länder samtidigt. Efter två års odling påbörjas vidare testning för mältning och bryggning och efter ca 4-5 år kan ett godkännande som maltkorn bli aktuellt.
Få sorter når hela vägen och under teståren odlas de olika sorterna oftast som mycket populära foderkorn.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar för spannmål.