Prospect – malt

Vårkorn

  • Internationellt godkänt maltkorn
  • Goda stråegenskaper
  • Hög avkastning

    Resistens: Mlo Nematod 1+2

Vårkorn Prospect är ett högavkastande maltkorn med medellångt strå och mycket goda stråegenskaper. Stabil avkastning och internationell acceptans ger Prospect goda förutsättningar för affärer såväl inom Sverige som på exportmarknaden. Innehar Mlo och nematodresistens mot ras 1 och 2.

Prospect maltkorn tar sig an den svenska växtodlingen och glädjer landets odlare med hög avkastning och goda kvaliteter!

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.