Prospect – Nyhet på G!

Vårkorn


Vårkornet Prospect – Nyhet på G!

I UtsädesGuide 2021 berättar utsädesodlare Rickard Larsson på Kårstad Gård utanför Motala om sina upplevelser vid första årets odling av Prospect.

“Hos Rikard Larsson och hans far på Kårstad Gård utanför Motala drivs ett högteknologiskt lantbruk där mycket fokus läggs på att välja rätt sorter, göra rätt insatser och ta hjälp av tekniken för att bli lönsamma. De lever tydligt efter filosofin att teknik är kul!”

Odlingen på gården omfattar ca 300 ha och fördelas mellan höstraps och utsädesodling av höstvete, vårkorn och rödklöver. De samarbetar även med två potatisodlare om markbyte och därför blir även potatis en del i växtföljden.

Gården har sedan några år tillbaka arbetat aktivt med att styra tillförsel av gödning efter tilldelningsfiler och har nyligen införskaffat en ny såmaskin för att även kunna styra utsädesmängden efter jordart och markförhållanden. Att få jämna fält är nyckeln för att höja det totala odlingsnettot. Varje steg för att jämna ut skörden på fält och få sämre områden att bli bättre är en stor för-
tjänst i slutändan.

Driften sköts till merparten av Rikard och hans far. För att utnyttja maskinparken fullt ut kör de även växtskyddssprutan, tröskan och såmaskinen på entreprenad. Normalt går sprutan, för-
utom på den egna arealen, på ytterligare 170 ha och tröskan på runt 300 ha extra.

Utsädesodling ligger dem båda varmt om hjärtat och enligt tradition har merparten av deras odlingar varit till utsäde sedan 70-talet.

Och förutsättningar är goda för utsädesodlingar. Det är så nära som obefintlig förekomst av flyghavre och rutinerna är väl inarbetade. Nyckeln till att bli en duktig utsädesodlare, menar Rikard, är att ha rutiner för rengöring och hantering samt att anläggningen är väl anpassad för ändamålet. Sen är prisbilden alltid en bidragande faktor.

”När priset för avsalu är lågt är det alltid bra med några extra ören, men även när priserna är höga visar våra kalkyler på att vi blir mer lönsamma vid odling till utsäde”

Gårdens glädje för utsädesodling blir allt tydligare när Rikard entusiastiskt berättar om nya utsädesodling av Prospect till skörd 2020.

Prospect är en framtida förväntad maltkornsort som presterat bra i sortförsöken.

”-Det är lite av en chansning när man testar nya sorter, vi måste vara på tå och följa grödans utveckling noga för att inte bli överraskade. Glädjen och stoltheten ligger i att få testa nytt och spännande material samt påverka marknadens sortutveckling.”

Prospect såddes 11 april med en utsädesmängd på 200 kg/ha. Förfrukt var potatis och fältet har några svagare partier med mossjordsinslag. Vanligen brukar vårkornet få ca 500 kg/ha Yaramila 24-4-5 vid sådd och sedan kompletteras det med 30 kg N i form av kalksalpeter. Men då fältet även såddes in med rödklöver så valde de att gå ner till 430 kg/ha och undvek kompletteringsgivan för att inte missgynna insådden.

Ogräsbekämpningen gjordes med preparat godkända för att klara insådden och grödan skyddades mot svamp samt tillväxtreglerades för att säkerställa en hög kvalitet.

Rikard är nöjd efter de förutsättningar som fanns på skiftet och med de insatser som gjordes. ”-Vi odlar även andra vårkornsorter så det fanns möjlighet att jämföra sorterna mot varandra.
Prospect har ett väldigt trevligt växtsätt, den fick tidigt en god bestockning och bladen var stora och välutvecklade. Det är tydligt att sorten har en stor potential att leverera hög skörd.

Skörden landade i år på ca 7 ton/ha, vilket är en bit under vad vi siktar på vid odling av vårkorn. Men efter förutsättningarna som gavs är vi mycket nöjda med det resultatet. ”

Till 2021 är det, vid vår intervju, inte fastställt helt hur odlingen kommer se ut, men säkert är att en del blir till utsäde av kommande sorten Prospect!

/Oskar Gustafsson

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.