filter:

Havre

Havre passar på de flesta jordar och områden med mer nederbörd. Det är en relativt torkkänslig art men den klarar sig ändå bättre på surare jordar än andra spannmålsslag. Går att odla på jord med pH ner till 4,5.

Finns som både vit- och gulhavre. Användningsområdena är livsmedelsproduktion, gryn och foder.

Om utsädesmängd och förpackningar