GDPR & Vår integritetspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (the General Data Protection Regulation) i kraft i samtliga EU/EES länder. I Sverige betyder det att den nya lagen ersätter den svenska personuppgiftslagstiftningen (PUL) och motsvarande lagar i övriga EU/EES länder.

GDPR ställer fler och utökade krav på juridiska personer (ex. aktiebolag, stiftelser, föreningar eller myndigheter) som hanterar personuppgifter i sina respektive verksamheter. Ansvaret att uppfylla GDPR åligger varje juridisk person.

Vår integritetspolicy

1. Din integritet är viktig för oss

Vi behandlar dina personuppgifter så att du ska känna dig trygg när du lämnar dem till oss. Notera att integritetspolicyn inte tillämpas på personuppgifter som du lämnar till någon av våra samarbetspartners (ex. genom att du klickar dig vidare på en länk till någon av våra samarbetspartners). Har du frågor efter att ha läst vår policy är du välkommen att kontakta oss på info@scandinavianseed.se.

 

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter

Scandinavian Seed AB, Box 840, 531 18 Lidköping, organisationsnummer 556149-5630, info@scandinavianseed.se.

 

3. Personuppgifter vi samlar in från dig

Vi samlar in personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter, använder våra tjänster, registrerar dig i vår kundklubb/nyhetsbrev, kontaktar oss för kundsupport alt. deltar på våra event, seminarium eller fältvandringar. Ex. på personuppgifter som vi kan samla in vid dessa tillfällen är: namn, adress, e-post, telefonr, uppgifter om köp, vald produkt, medlemsnummer. Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon/enheter som medlemmen använder och dess inställningar. IP-adress, cookies, ärenderelaterad korrespondens.

 

4. Personuppgifter insamlade från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss, baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp/beställningar kan vi också samla in adressuppgifter från andra källor ex. genom inköp av offentliga adressregister från Statistiska CentralByrån (SCB) baserade på odlingsareal och grödor för specificerade utskick av våra trycksaker.

 

5. Användning av dina personuppgifter

Lagring av personuppgifter som används för olika ändamål. Vi sparar dem så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen varför de samlades in alternativt under den tid som krävs enligt tillämpning av lag ex. vid leverans av produkt eller tjänst. Alternativt för avtal som ingåtts med dig i klubbmedlemskap eller för bekräftelse av din identitet.

Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post. Vi genomför kampanjer eller skickar erbjudanden/inbjudningar till event. Du har alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring och avsäga dig framtida utskick.

För att genomföra och administrera deltagande i tävlingar och event kommunicerar vi med dig utifrån behov. Det kan vara bekräftelse på anmälningar, information om event, frågor eller utvärderingar. Vi kan även behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Adressuppgifter till 3:e part. Vi förmedlar dina adressuppgifter vid utskick av våra trycksaker, ex. Utsädesguide då blir vår leverantör personuppgiftsbiträden till oss och får endast lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

 

6. Förbättrad IT-miljö

Vår IT-avdelning vidtar ständigt åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång så som skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra villkor.

 

7. Rättigheter

Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling vi har om dig har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter. Om vi mottager en begäran kan vi komma att ställa ytterligare frågor om dina uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Har vi felaktiga uppgifter om dig, rättar vi dem gärna med din hjälp. Du kan begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas. Har du invändningar mot vår direktmarknadsföring avslutar vi alla former av utskick till dig och du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallat samtycke samlar vi inte in nya uppgifter om dig för ändamålet, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna raderas dessa när vår kontakt avslutas.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 

8. Vad är cookies och hur använder vi det

Cookies är en textfil som innehåller data som skickas från webbserver och sparas i din webbläsare.

De cookies vi använder förbättrar våra tjänster, i vissa fall krävs detta för att tjänsten skall fungera korrekt. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Du kan själv hantera inställningar för cookies i din webbläsare men ha i åtanke att blockerade cookies kan påverka tjänstens funktion.

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på Scandinavian Seed AB, Box 840, 531 18 Lidköping eller info@scandinavianseed.se.