filter:

Åkerböna

Åkerböna passar att odla från mellanleror – styvare jordar. Plantan har en kraftig pålrot men kräver vattenhållning i marken och en god pH-status för att kunna avkasta bra. Åkerböna odlas ofta som avbrottsgröda och merparten går till proteinfoder till djur. Finns både som vit- och brokblommig. Tänk på mognadstid vid val av sort.

Om utsädesmängd och förpackningar