Tiffany

Åkerböna - brokblommig

  • Åkerböna med mycket hög avkastningspotential
  • Låg tusenkornvikt
  • Hög proteinhalt

Åkerböna Tiffany är brokblommig och kombinerar en hög avkastning med eftertraktade egenskaper så som låg tusenkornvikt, hög proteinhalt, medeltidig mognad och mycket fina stjälkegenskaper. Tiffany har lågt innehåll av vicin och convicin.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.