filter:

Rågvete

Rågvete odlas främst till foder och kan odlas på de flesta fastmarksjordar, men passar bäst på lättare jordar till mellanleror. Rågvete är en korsning av vete och råg vilket ger den rågens förmåga att prestera på svagare jordar men vetets högre avkastningspotential och höga kärnkvalitet. Endast sidoskott anlagda på hösten blir fertila vilket gör att en god höstbestockning skall premieras.

Om utsädesmängd och förpackningar