Bilboquet

Rågvete

  • Högt avkastande rågvete med rågkaraktär
  • God stråstyrka med längre strå
  • Låg sjukdomsmottaglighet

Rågvete Bilboquet högavkastande rågvete med rågkaraktär. God stråstyrka och ett längre strå är även karaktäristiska drag för sorten liksom en låg sjukdomsmottaglighet.

Rekommenderas för sådd i hela Sverige.

 

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (=5) och 1 = lågt och 9 = högt.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.