filter:

Filtrera på

Filter by

OptiVall

OptiVall  –  starka vallfröblandingar av hög kvalitet och ett väl provat sortmaterial i Sverige. Samtliga med spetsade egenskaper och en bred genetisk sortvariation. Sortimentet är anpassat från norr till söder och vi söker ständigt nya sorter för höjd kvalitet, goda näringsvärden och en högre avkastning.

Rätt etablerad vall är grunden för en lyckad odling.
1. Börja med valet av vallfröblandning. Vilka arter och sorter bör ingå?
2. Fokusera på ändamålet, du gör en framtidsinvestering som ska producera bra under flera år.
3. Ta höjd för kommande säsonger och väg in vinterhärdighet, torktålighet, intensitet och egen maskinkapacitet.

“Utgå från gårdens förutsättningar och egen erfarenhet. Välj arter som uppnår dina förväntningar och egenskaper för hög skörd”.

Våra flödesscheman ger tips, råd och vägledning. Önskar du personlig hjälp är du välkommen att kontakta någon av våra duktiga återförsäljare.

Flödesschema

Konventionell OptiVall                  GEV (EKO) OptiVall


Typ

Geografi

Djur

Odling

Intensitet


OptiVall - Konventionell vallfröblandning