OptiVall Topp

Konventionell intensiv slåttervall

  • Intensiv
  • Långlivad & Högavkastande
  • Högkvalitativt foder år efter år

OptiVall Topp är en slåttervallsblandning för intensiv odling i norra Svealand och Norrland. Där rörsvingeln Karolina och timotej ger förutsättningar till en långlivad, uthållig och högavkastande vall. Du får ett högkvalitativt foder år efter år som även presterar på mullrika lättjordar.

Kategori: Intensiv odling, 2-4 vallår med skörd 3 ggr/år för att uppnå rörsvingeln Karolinas goda egenskaper.

Passar för Norrland och norra Svealand.

För köp av vallblandningar/utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.