Vitklöver

Mellangröda, kvävefixerande, 2-/flerårig

  • Vitklöver har ett krypande växtsätt
  • Bra ogräskonkurrent
  • Grunt rotsystem

White clover, Trifolium repens

Vitklöver som mellangröda är kvävefixerande (2 år/flerårig) och har ett krypande växtsätt. Den förökar sig med skottutlöpare och täpper effektivt till luckor i beståndet vilket är viktigt för ogräskonkurrensen. Vitklöver har ett grunt och tätt rotsystem med en positiv effekt på jordstrukturen i översta jordskiktet. Den är dock mer torkkänslig än ex rödklöver. Vitklöver är tålig vid lägre pH-värden (5,5) och växer långsammare än både grävklöver (f d subklöver) och rödklöver.

Passar utmärkt som insådd i växande gröda utan risk för konkurrens med huvudgrödan.
Risk finns att uppföröka betcystnematod.

Tips! Sås grunt i fint såbruk för optimal etablering. Långsam groning och tillväxt.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor