Silvester

Vitklöver - OptiVall

  • Storbladig vitklöver med god återväxt
  • Upprätt växtsätt
  • Hög vinterhärdighet & lågt innehåll av cyanider

Vitklöver Silvester (2n) en stabil storbladig sort med god återväxtförmåga. Med sitt upprätta växtsätt, höga vinterhärdighet och låga innehåll av cyanider är Silvester mycket uppskattad.