OptiVall GEV Säker

Ekologisk intensiv slåttervall

  • Uthållig & Härdig
  • Hög avkastning
  • Intensiv med Hykor

OptiVall GEV Säker är en uthållig, intensiv och härdig ekologisk slåtterblandning med rörsvingelhybriden Hykor. Ger en hög avkastning även vid kärvare lägen med hjälp av rörsvingeln Hykor och timotej som skapar möjligheter för en stor mängd foder av god kvalitet under flera år.

Kategori: Slåttervall, intensiv odling, skörd 3-4 ggr/år för att uppnå rörsvingelhybriden Hykors goda egenskaper.

Passar för södra Svealand & Götaland.

För köp av vallblandningar/utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.