Timotej EKO

  • Timotej är ett strågräs
  • God vinterhärdighet och uthållighet
  • Hög smaklighet genom bra sockerhalt & god fiberkvalitet

Timotej är slåttergräset med god vinterhärdighet och uthållighet. Arten har ett grunt rotsystemet som bidrar till att klarar översvämningar relativt väl, men är mer känslig för torka i jämförelse med ex. ängsvingel. Timotej ger hög smakligheten genom en bra sockerhalt och god fiberkvalitet.

Timotej ger en god första skörd men den svaga återväxten kräver en blandningspartner i mer skördeintensiva system. Den långsamma återväxten beror på att timotej är ett strågräs som vid avkapning får sin återväxt från nya skott på plantans nedre delar till skillnad från bladgräs (ex rajgräs/ängsvingel) där återväxten fortsätter där växten kapats. Timotej går i ax senast av vallgräsen och passar bäst i 2-3-skördesystem. Timotej har en låg tusenkornvikt och skall sås grunt för att uppnå en tillfredsställd uppkomst.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor