Timotej EKO

Ekologisk Timotej - OptiVall

  • Timotej är ett strågräs
  • God vinterhärdighet och uthållighet
  • Hög smaklighet genom bra sockerhalt & god fiberkvalitet

Timotej EKO är ett slåttergräs med god vinterhärdighet och uthållighet. Arten har ett grunt rotsystemet som bidrar till att det klarar översvämningar relativt väl, men är mer känslig för torka i jämförelse med ex. ängsvingel. Har en hög smakligheten genom en bra sockerhalt och god fiberkvalitet.

Timotej EKO ger en god 1:a skörd men svag återväxt och kräver en blandningspartner i mer skördeintensiva system. Den långsamma återväxten beror på att strågräs vid avkapning har sin återväxt från nya skott på plantans nedre delar till skillnad från bladgräs (ex rajgräs/ängsvingel) där återväxten fortsätter på samma ställe som växten kapats. Timotej EKO går i ax sist av vallgräsen och passar bäst i 2-3-skördesystem. Timotej EKO har en låg tusenkornvikt och skall sås grunt för att uppnå en tillfredsställd uppkomst.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor