OptiVall GEV Reko

Ekologisk mindre intensiv vall med klöver

  • Traditionell slåttervall
  • Härdig
  • Långliggande vall utan vitklöver

OptiVall GEV Reko är en traditionell mindre intensiv ekologisk slåtterblandning. Den är härdig, långliggande utan vitklöver och anpassad för de nordliga breddgraderna med många soltimmar. OptiVall GEV Reko har timotejgräset som dominerande art tillsammans med ängssvingel och rödklöver.

Mindre intensiv odling med klöver, för skörd 2 ggr/år.

Passar för norra Svealand och Norrland.

För köp av vallblandningar/utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.