filter:

Lin

Passar att odlas på de flesta jordar men skall undvikas på rena sandjordar och mulljordar. Kräver en god vattentillgång under säsongen för en bra produktion. Områden med sen nattfrost skall undvikas då det är känsligt vid uppkomst och blomning.

Här kan du läsa om utsädesmängd och förpackningar.