filter:

Lin

Lin odlas på de flesta jordar men undviks på ren sand- och mulljord. För en bra produktion kräver lin en god vattentillgång under säsongen och undvik områden med sen nattfrost då arten är känsligt vid uppkomst och blomning.

Om utsädesmängd och förpackningar