filter:

Höståkerböna

I Sverige har vi en lång tradition av att odla vårsådd åkerböna men utanför Sverige förekommer även höstsådda varianter. Scandinavian Seed har under flera år provat olika sorter i Sverige för att fastställa vinterhärdighet, avkastningspotential och möjligheter för en tidig blomning.

Våra erfarenheter visar att höståkerböna är känslig för vinterpåfrestningar och odlas bäst i södra Sverige eller på gynnsamma lokaler.

Sorten Augusta fungerade bäst för oss och för den som vill testa odling görs sådden mellan 25 sept – 5 oktober. Skapa en såbädd med fukt och använd sådjup 6-8 cm för styvare jordar och 8-10 cm för lättare jordar. Erfarenheter visar att små plantor övervintrar bättre än stora. Sikta på 25-30 plantor per m2. Inför invintring önskas en fin bladrosett med 2-3 bladpar. Grödan bestockas i stor utsträckning på våren med upp till 2-4 sidoskott.