Augusta

Höståkerböna - brokblommig

  • Höståkerböna med medeltidig mognad & blomning
  • Stjälkstyv
  • God vinterhärdighet

Höståkerböna är en helt ny gröda i Sverige och  efter provning visar sig brokblommiga Augusta vara den mest lämpade sorten för svensk odling. Med sin goda avkastning, vinterhärdighet och stjälkstyvhet ger den en hög odlingssäkerhet och blir intressant för odlaren.

Hur skall den då hanteras?
“Tänk” sådd som till ett tidigt normalt höstvete ca 10-20 sept i Mellansverige och 20-25 sept i södra Sverige. Beroende på förhållanden. Se till att ha en bra såbädd med fukt i. Använd sådjupet 6-8 cm på styvare jordar och 8-10 cm på lättare jordar.

Sikta på 25-30 plantor/m2
Inför invintring skall det helst vara en fin bladrosett med 4-6 bladpar. Liksom höstraps är höståkerbönan känslig för vinterns påfrestningar om den förväxer sig på hösten. Bestockning sker i stor utsträckning på våren med upp till 3-4 sidoskott.

Kväve brukar, enligt utländska erfarenheter, inte behöva tillföras men enligt egna erfarenheter gynnas plantan av tillförsel för att säkerställa en god hösttillväxt. Speciellt vid sen sådd i Mellansverige.

Arten är fosforkrävande och vi rek. att lägga med fosfor på hösten vid sådd framförallt på leror och jordar med sämre fosforstatus. Vid hög förekomst av ogräs i fält rekommenderas att de hanteras innan/tidigt i etableringen. Höståkerböna kan odlas i växtföljd vart 6:e år.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.