Augusta

Höståkerböna - brokblommig

  • Höståkerböna med medeltidig mognad & blomning
  • Stjälkstyv
  • God vinterhärdighet

Höståkerböna Augusta  har vid provning visar sig vara den mest lämpade sorten av höståkerböna för svensk odling. Med sin goda avkastning, vinterhärdighet och stjälkstyvhet ger den en hög odlingssäkerhet och blir intressant för odlaren.

Hur skall den då denna nya gröda, i Sverige, hanteras?
Sådd skall ske mellan 25 sept – 5 okt i södra och Mellansverige. Beroende på förhållanden. Skapa en bra såbädd med fukt i. Använd sådjup 6-8 cm på styvare jordar och 8-10 cm på lättare jordar.

Sikta på 25-30 plantor/m2
Inför invintring skall det helst vara en fin bladrosett med 2-3 bladpar (dvs 4-6 blad). Liksom höstraps är höståkerbönan känslig för vinterns påfrestningar om den förväxer sig på hösten. Bestockning sker i stor utsträckning på våren med upp till 2-4 sidoskott.

Kväve brukar, enligt utländska erfarenheter, inte behöva tillföras.

Arten är fosforkrävande och vi rekommenderar att lägga med fosfor på hösten vid sådd framförallt på leror och jordar med sämre fosforstatus. Andra näringsämnen som är viktiga är Mangan, Magnesium och Bor.

Vid hög förekomst av ogräs i fält rekommenderas att de hanteras innan/tidigt i etableringen. Höståkerböna kan odlas i växtföljd vart 6:e år.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

 

Vad har vi lärt oss om att odla höståkerböna under 2021?

Under året som gått har vi skaffat oss mer erfarenhet om att odla höståkerböna i Sverige. (Sorten vi följt är Augusta). Den relativt hårda vintern under säsongen år 2020/2021 gjorde att flera av odlingarna tyvärr inte klarade sig ända till skörd. Tydliga kopplingar går att dra till höstens tillväxt i kombination med såtidpunkt. Vår erfarenhet är att små plantor klarar övervintringen bättre än stora plantor. Vilket gjorde att vi nu ändrar våra rekommendationer för gångna höstens utlägg till senarelagda sådder.

Höståkerböna är en ny gröda och därmed bör odlingen hållas i liten omfattning tills vi har mer kunskap om dess förmåga att prestera under svenska förhållanden. Vår odlingsrekommendationer är för såtidpunkt i södra och Mellansverige, runt månadskiftet sept/oktober. På drivande lokaler med rätt förutsättningar bör det gå att så till i mitten av oktober. Använd en bra såbädd med fukt och ett sådjup på 6-8 cm för styvare jordar och 8-10 cm för lättare jordar. Sikta på 25-35 plantor/m2.

Inför invintringen önskas en fin bladrosett med 2-3 bladpar. Dess bestockning sker i stor utsträckning på våren med 2-4 sidoskott.