Augusta

Höståkerböna - brokblommig

  • Höståkerböna med medeltidig mognad & blomning
  • Stjälkstyv
  • God vinterhärdighet

Höståkerböna Augusta  har vid vår provning visar sig vara den mest lämpade sorten för svensk odling. Med en god avkastning, vinterhärdighet och stjälkstyvhet ger den en hög odlingssäkerhet och blir intressant för odlaren.

Hur hanteras denna nya gröda i Sverige?
Sådd skall, beroende på förhållande, ske mellan 25 sept – 5 okt i södra och mellersta Sverige. Skapa en bra såbädd med fukt i och använd sådjupet 6-8 cm på styvare jordar och 8-10 cm på lättare jordar.

Sikta på 25-30 plantor/m2
Till invintringen skall plantan helst utvecklat en fin bladrosett med 2-3 bladpar (dvs 4-6 blad). Liksom höstrapsen är höståkerbönan känslig för vinterpåfrestningar om den förväxer sig på hösten. Bestockning sker i stor utsträckning på våren med upp till 2-4 sidoskott.

Kväve brukar, enligt utländska erfarenheter, inte behöva tillföras men arten är fosforkrävande och vi rek. att lägga med fosfor på hösten vid sådd framförallt på leror och jord med sämre fosforstatus. Andra näringsämnen som är viktiga är mangan, magnesium och bor. Vid hög förekomst av ogräs i fältet rek. att det hanteras innan/tidigt i etableringen. Kan odlas i växtföljd vart 6:e år.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

 

Vad har vi fått för erfarenheter av att odla höståkerböna?

“Höståkerbönan är känslig för vinterpåfrestningar och odlas bäst i södra Sverige eller på gynnsamma lokaler”.

Under år 2020-2022 har vi skaffat oss flera erfarenheter om höståkerbönan. (Sorten vi följt är Augusta). Den relativt hårda vintern under säsongen år 2020/2021 gjorde att flera av odlingarna tyvärr inte klarade sig till skörd. Tydliga kopplingar går att dra till höstens tillväxt i kombination med såtidpunkt. Vår erfarenhet är att små plantor klarar övervintringen bättre än stora plantor. Sen sådd rekommenderas.

Tänk på att höståkerböna är en relativt ny gröda och därmed bör odling hållas i liten omfattning tills vi har mer kunskap om dess förmåga att prestera under svenska förhållanden. Vår rek. såtidpunkt för södra och mellersta Sverige är runt månadskiftet sept/oktober. På drivande lokaler med rätt förutsättningar ska det gå att så till i mitten av oktober. Använd en bra såbädd med fukt och ett sådjup på 6-8 cm för styvare jordar och 8-10 cm för lättare jordar. Sikta på 25-35 plantor/m2.

Inför invintringen önskas en fin bladrosett med 2-3 bladpar. Bestockning sker i stor utsträckning på våren med 2-4 sidoskott.