filter:

Höstrybs

Höstrybs odlas med fördel längre norrut på grund av sin goda övervintringsförmåga och låga tillväxtpunkt. Med en snabb tillväxt på hösten lämpar den sig för sen sådd samtidigt som den blommar tidigt och minskar angreppen av rapsbaggar. Drösfast med snabbt växtsätt och konkurrerar generellt bra mot ogräs. (Ett starkt alternativ i ekologisk odling).

Passar för odling där vårrapsarealen minskat eller förutsättningarna för höstraps inte är optimala.

Om utsädesmängd och förpackningar