Arrivée

Höstrybs

  • Höstrybs med tidig mognad
  • Lämplig vid sen sådd 
  • DrösfastHöstrybsen Arrivée odlas med fördel längre norrut på grund av sin goda övervintringsförmåga och låga tillväxtpunkt. Den har en snabb tillväxt på hösten vilket gör arten väl lämpad för sen sådd. Arrivée blommar tidigt vilket ger mindre angrepp av rapsbaggar. Den är drösfast och har ett snabbt växtsätt. Konkurrerar bra mot ogräs och är ett starkt alternativ i ekologisk odling.

Passar för odling där vårrapsarealen minskat eller förutsättningarna för höstraps inte är optimala.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.