filter:

Vårrågvete

Vårrågvete är en vårgröda som odlas till foder eller stärkelse. Arten passar på lättare jordar med en snabb vårutveckling. Vårrågvete skiljer sig från vårvete med ett längre strå och senare mognad. Passar på de flesta jordar men klarar jordar med lägre pH bättre än vårvete.

Om utsädesmängd och förpackningar