filter:

Sojaböna

Passar de flesta jordarter men trivs bäst på lucker jord i varma lägen. Odlas i liten omfattning i Sverige p g a av kortare odlingssäsong och svalare sommarväder. Sorter som odlas i Sverige har lågt behov av värme för mognaden. Soja används som foder och är en vanlig proteingröda i varmare klimat.

Om utsädesmängd och förpackningar

Odlingsrekommendationer   #Odla sojaböna