filter:

Durumvete

Durumvete odlas på de flesta jordar med bra vattentillgång. Plantorna bestockar sig i liten omfattning och arten bör sås tidigt. Med ett känsligare falltal än andra vetearter bör tröskning prioriteras direkt vid mognad. Odlas främst för tillverkningen av pasta men även till en del andra brödprodukter.

Om utsädesmängd och förpackningar