filter:

Lupin

Lupin passar för odling på lättare jordar med pH under 6,5. Den odlas mest till foder i renbestånd eller samodlas med annan vårspannmål. Vanligen odlas blå lupin, men även vit och gul förekommer. Arten delas in i grenade- och ogrenade typer, den grenade har högre avkastning och bättre ogräskonkurrens men mognar ojämnt och den ogrenade har lägre avkastning men jämnare avmognad.

Om utsädesmängd och förpackningar

Odlingsrekommendationer   #Odla Lupin