filter:

Höstråg

Höstråg odlas i huvudsak för produktion av knäckebröd och brödprodukter. Odlas på lätta fastmarksjordar och finns både som hybrid och population. Tål vinterkyla bra men odling i områden med risk för nattfrost sent på säsongen bör undvikas. Endast sidoskott anlagda på hösten blir fertila vilket gör att en god höstbestockning premieras.

Om utsädesmängd och förpackningar