SU Bebop (P) – Nyhet!

Höstråg

  • Stabil skörd
  • Långt strå
  • Goda kärnkvaliteter

Höstråg SU Bebop en ny populationsråg med lägre avkastning än hybriderna men visar på en god stabilitet på lokaler med låg avkastningspotential eller varierande markförhållanden. Passar bäst i lågintensiva odlingssystem. Sorten har ett långt strå och håller god kärnkvalitet. Lämpar sig även väl som mellangröda.

 

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (=5) och 1 = lågt och 9 = högt.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.