Resultat för höstråg

Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13
Behandlat / OmrådeAAA-BA-BD-ED-ED-FD-FFFSverigeSverige
År / Sort kg/ha202320222023202220232022202320222023202220232022
Syntetisk mätare9468-9828-112668984110169052-9120104229896
Su Bebop82*-82*-8910587*101-9785*100
KWS Tayo (H)99-101-103117*102116*-116*101115*
LmS KWS Serafino (H)101-99-97114*98114*-112*99113*

Källa: Officiella försök år 2022-2023, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (Herakles, LmS KWS Serafino) = 100, behandlat. * Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13ninja_column_14
Område A-BA-BA-BA-BA-BA-BD-FD-FD-FD-FD-FD-FSverige
År / Sort kg/ha201920202021202220232019-2023201920202021202220232019-20232019-2023
Syntetisk mätare111171239811146-98281174513659113191096310866110161150911437
Su Bebop----82*84*---89*87*89*87*
KWS Tayo (H)102103101-101101*101101106101102102*102*
LmS Serafino989799-9999*999994999898*98*

Källa: Officiella försök årsvis år 2019-2023, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (Herakles, LmS KWS Serafino) = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare. 

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023
Behandlat Syntetisk mätareSU BebopKWS Tayo (H)LmS Serafino (H)
Råprotein, % av ts7,9+0,5+0,1+/-0
Rymdvikt, g/l769+1+1+/-0
Tusenkornvikt, g34,3+0,7+0,6−0,6
Falltal, sek265−41+3−4
Vinterhärdighet, %94+/-0+/-0+/-0
Strålängd, cm119+5−1+1
Stråstyrka, %80−1+2−2
Mognad, dagar318+2+/-0+1

Källa: Officiella försök år 2019-2023, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (Herakles, LmS KWS Serafino). Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.

Graderingsförsök

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_5ninja_column_4
År 2019-2023
Obehandlat Syntetisk mätareSu BebopLmS Serafino (H)KWS Tayo (H)
Mognad, dagar318+1+/-0+/-0
Vinterhärdighet, %96+1+/-0+/-0
Stråstyrka, %62−15−3+3
Sjukdomar
Brunrost, %10−4+1-1
Sköldfläcksjuka, %10+1-1+1
Källa: Officiella graderingsförsök år 2019-2023, obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (Herakles, LmS KWS Serafino). Stråstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd.