KWS Tayo (H)

Höstråg

  • Höstråg med toppavkastning
  • Frisk sort
  • Goda stråegenskaper

Höstråg KWS Tayo en stråstyv råg med mycket hög avkastning och bra stråegenskaper. Den har en väl avvägd sjukdomsmottaglighet mot de vanligaste sjukdomarna och ett pålitligt falltal. Innehar PollenPLUS-teknik med ökad pollenproduktion för ett bättre skydd mot mjöldryga. Utmärkt och säker övervintring.

För bästa utnyttjande av hybridrågens bestockning och skördepotential rekommenderas sådd i tid på hösten.

 

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (=5) och 1 = lågt och 9 = högt.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.