Taurus

Lin

  • Lin med övertygande hög råfetthalt
  • Säkra odlingsegenskaper
  • Höga & jämna resultat varje år

Lin Taurus visar fortsatt höga och jämna resultat varje år. Sorten har en medeltidig mognad med hög fröskörd och god stjälkstyrka. Starka odlingsegenskaper som gör att Taurus uppnår våra svenska krav på hur en stabil linsort skall fungera.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.