OptiVall GEV Action

Konventionell intensiv slåttervall

  • Intensiv med hög andel eng.rajgräs
  • För snabb rotation
  • Hög avkastning & Till ensilage

OptiVall GEV Action är en intensiv slåttervallsblandning som innehåller både vit- och rödklöver för att få en jämn baljväxtandel i vallen. Därtill en hög andel eng.rajgräs tillsammans med ängssvingel gör den traditionella blandningen mer intensiv men den kräver också en snabbare rotation och högre skördeintensitet.

Intensiv odling.

Passar för södra Svealand & Götaland.

För köp av vallblandningar/utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.